Ιαπωνικά vs Κινέζικα


Ιαπωνικά
Κινέζικα
Γραφή
συνδυασμός κινέζικων ιδεογραμμάτων και συλλαβογραμμάτων
κινέζικα ιδεογράμματα
Πόσα περίπου πρέπει να ξέρει κανείς για να διαβάζει εφημερίδες, λογοτεχνία κλπ
τουλάχιστον 2000 ιδεογράμματα, και 93 συλλαβογράμματα
τουλάχιστον 3000 ιδεογράμματα
Με πόσους τρόπους προφέρεται το κάθε ιδεόγραμμα
κάθε ιδεόγραμμα προφέρεται με 2 τουλάχιστον διαφορετικούς τρόπους
κάθε ιδεόγραμμα προφέρεται συνήθως με έναν τρόπο

Προφορά
πολύ κοντά στα Ελληνικά και τα Ιταλικά
πολύ μεγάλη ποικιλία ήχων, από τους πιο απλούς μέχρι πιο σύνθετους, ένρινους και λαρυγγικούς
Τονισμός
δεν υπάρχει μόνο ο τονισμός με τη στενή έννοια, αλλά πολύ συχνά και κυματισμός της φωνής που επηρεάζεται και από τη λέξη που έπεται
τέσσερα διαφορετικά είδη τόνων: η ίδια λέξη με διαφορετικό τονισμό αποκτά και εντελώς διαφορετική έννοια
Γραμματική
δεν υπάρχουν άρθρα, γένη, αριθμοί, κλίσεις, οι ρηματικοί τύποι είναι λίγοι και οι ανωμαλίες στα ρήματα ελάχιστες
δεν υπάρχουν καθόλου  γραμματικοί τύποι
Συντακτικό
 πολύ διαφορετικό από τα Νέα Ελληνικά, με αρκετά συντακτικά φαινόμενα
 αρκετά απλό, με πολλά συντακτικά φαινόμενα
Next
Previous